Τρίτη, 16 Μαΐου 2017

Οδηγίες και κατευθύνσεις για τη λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (Τ.Υ) ΖΕΠ 2017-2018 στα ΔημοτικάΣχολεία


«Οδηγίες και κατευθύνσεις για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (ΤΥ) ΖΕΠ για το
σχολικό έτος 2017-2018 σε δημοτικά σχολεία της χώρας – Α’ Φάση»
Η σχετική Πράξη για το σχολικό έτος 2017-2018 θα αφορά στη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου μαθητών/τριών προερχόμενων από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και μαθητών/τριών με πολιτισμικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες, καθώς και στη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, κυρίως στο γραμματισμό αλλά και στον αριθμητισμό και, επιπλέον, σε συμπληρωματικά αντικείμενα, ώστε αυτοί να καταστούν ικανοί να ανταπεξέλθουν στο πρόγραμμα σπουδών τους και να παραμείνουν στο εκπαιδευτικό σύστημα ολοκληρώνοντας τις σπουδές τους.
Συνεπώς, η πράξη αποσκοπεί στην ενίσχυση της ισότιμης πρόσβασης και την αποτελεσματική ένταξη των προαναφερόμενων μαθητών/τριών.
Επίσης, η προς ένταξη Πράξη θα αποσκοπεί στην εκπαίδευση και την ομαλή προσαρμογή των
προσφυγοπαίδων. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται ο εμπλουτισμός του εκπαιδευτικού δυναμικού
όσων δημοτικών σχολείων εμφανίζουν ανάγκη για υποστήριξη της ένταξης των παραπάνω
μαθητών/τριών (οριζόντια παρέμβαση σε όλα τα δημοτικά σχολεία που εμφανίζουν σχετικούς
πληθυσμούς μαθητών/τριών). Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί που θα απασχοληθούν στο πλαίσιο της Πράξης, θα στελεχώσουν τις Τάξεις Υποδοχής με κύριο αντικείμενο την εκμάθηση της ελληνικήςγλώσσας αλλά και τη διδακτική στήριξη σε άλλα αντικείμενα, ώστε να διευκολύνεται η ομαλήπροσαρμογή και η παραμονή στο εκπαιδευτικό σύστημα των μαθητών/τριών από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, των μαθητών/τριών με πολιτισμικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες, καθώς και των προσφυγοπαίδων.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΥ ΖΕΠ
Α. Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων σε συνεργασία με το εκπαιδευτικό προσωπικό και τον
οικείο σχολικό σύμβουλο, θα λάβουν υπόψη τα παρακάτω:
Για τη φοίτηση των μαθητών/τριών στις ΤΥ ΖΕΠ, απαιτούνται από την πλευρά της σχολικής μονάδας,
σε συνεργασία με τον οικείο Σχολικό Σύμβουλο, τα ακόλουθα:
1. Διεξαγωγή διαπιστωτικών τεστ, με τα οποία ανιχνεύεται το επίπεδο ελληνομάθειας του
μαθητή/τριας.
2. Ενυπόγραφη δήλωση του γονέα ή κηδεμόνα ότι επιθυμεί να παρακολουθήσει το παιδί του την
ΤΥ ΖΕΠ.
3. Απόφαση του Συλλόγου διδασκόντων για την φοίτηση των μαθητών/τριών σε ΤΥ Ι ΖΕΠ ή/και ΤΥ
ΙΙ ΖΕΠ.

4. Ο Σύλλογος των Διδασκόντων, υπό την καθοδήγηση του οικείου Σχολικού Συμβούλου,
καταρτίζει το Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα των ΤΥ ΖΕΠ, λαμβάνοντας υπόψη και την
εισήγηση των εκπαιδευτικών που διδάσκουν στις τάξεις αυτές.
5. Το Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα των Τάξεων αυτών υποβάλλεται για έγκριση και
θεώρηση στον οικείο Σχολικό Σύμβουλο.


Διαβάστε την εγκύκλιο εδώ

Με μικρότερο ποσοστό η μοριοδότηση της συνέντευξης για τους υποψήφιους διευθυντέςΣε συνέντευξή του σήμερα ο  Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Παιδείας Γιάννης Παντής ανέφερε τα εξής για τα κριτήρια μοριοδότησης των υποψήφιων διευθυντών σχολικών μονάδων:

 Στη διαδικασία αυτή θα λαμβάνονται υπόψη τόσο τα μόρια που μπορεί να πάρει ένας εκπαιδευτικός λόγω της  μόρφωσης και των προσόντων   που έχει, τα μόρια που θα πάρει  λόγω της εμπειρίας που έχει σε διοικητικές θέσεις, θα υπάρξει  σε μικρότερο ποσοστό η συνέντευξη, θα υπάρξει και η γνώμη του Σ.Δ όχι δεσμευτική ούτε με μοριοδότηση , ως μια γενική άποψη του Σ.Δ σε κάθε σχολείο.
Δείτε το video εδώ

Κατακαλόκαιρο τα υπομνήματα των Συλλόγων Διδασκόντων για τους υποψήφιους Διευθυντές;


Κατακαλόκαιρο  τα υπομνήματα των Συλλόγων Διδασκόντων για τους υποψήφιους Διευθυντές;
Σε συνέντευξή του σήμερα ο  Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Παιδείας Γιάννης Παντής ανέφερε τα εξής για τα κριτήρια μοριοδότησης των υποψήφιων διευθυντών σχολικών μονάδων:

 Στη διαδικασία αυτή θα λαμβάνονται υπόψη τόσο τα μόρια που μπορεί να πάρει ένας εκπαιδευτικός λόγω της  μόρφωσης και των προσόντων   που έχει, τα μόρια που θα πάρει  λόγω της εμπειρίας που έχει σε διοικητικές θέσεις, θα υπάρξει  σε μικρότερο ποσοστό η συνέντευξη, θα υπάρξει και η γνώμη του Σ.Δ όχι δεσμευτική ούτε με μοριοδότηση , ως μια γενική άποψη του Σ.Δ σε κάθε σχολείο.


Όμως σχετικά με το τελευταίο κριτήριο και λαμβάνοντας υπόψη τα ασφυκτικά  χρονικά περιθώρια, αφού ούτε στη διαβούλευση ακόμη δεν έχει δοθεί το νέο νομοσχέδιο,  όλα δείχνουν ότι οι Σύλλογοι Διδασκόντων  θα «συνεδριάσουν» μετά το τέλος του σχολικού έτους...κάπου στις αρχές Ιουλίου.

Υπομνήματα για όλους τους υποψήφιους Διευθυντές ( νυν Διευθυντές και εκπαιδευτικούς)

Ένα σημείο που δεν έχει ξεκαθαριστεί με τις   δηλώσεις που έχουν γίνει ως τώρα για το νέο  θεσμικό πλαίσιο επιλογής Διευθυντών, και  σε σχέση με το υπόμνημα του Σ.Δ, είναι αν αυτό θα αφορά μόνο τους νυν Διευθυντές που  θα είναι και πάλι υποψήφιοι ή και τους εκπαιδευτικούς που θα θέσουν για πρώτη φορά υποψηφιότητα. Βέβαια μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί που έχουν θητεύσει στη θέση του Διευθυντή στο παρελθόν και θα προτιμήσουν, μετά από μία  χρονική παύση  επιστροφής  στην τάξη, να ξαναθέσουν υποψηφιότητα.


Αν μπούμε  λοιπόν στην λογική των υπομνημάτων  θα είναι  λογικό αυτά να μην αφορούν  μόνο τους  νυν διευθυντές αλλά και τους :

  • ·         υποψήφιους εκπαιδευτικούς που δεν έχουν υπηρετήσει  αυτή τη θέση ως τώρα
  • ·         υποψήφιους εκπαιδευτικούς που  έχουν υπηρετήσει  αυτή τη θέση στο παρελθόν


Και αυτό γιατί οι υποψήφιοι Διευθυντές ,άσχετα αν έχουν θητεύσει ή όχι, θα πρέπει να κριθούν  σύμφωνα με μια κοινή βάση κριτηρίων ως προς την διαδικασία.  Αυτή η κοινή βάση  θα είναι το θεσμικό πλαίσιο που θα  αναμένεται να αντιμετωπίζει τους υποψηφίους ισότιμα. 

Μέρος του θεσμικού πλαισίου θα είναι και το υπόμνημα  του Σ.Δ το οποίο όπως διαβάζουμε σε σχετικές δημοσιεύσεις θα είναι ένα ερωτηματολόγιο που τη σύνταξή του θα την επιμεληθεί το ΙΕΠ και  το οποίο θα πρέπει να απευθύνεται σε όλες της κατηγορίες των υποψήφιων Διευθυντών. Πόσο εύκολο θα είναι να γίνει κάτι τέτοio;  Δηλαδή  ένα κοινό ερωτηματολόγιο για  υποψήφιους που είχαν διαφορετικές θέσεις και άλλες  εργασιακές απαιτήσεις και απόδοση.

Κάποιος  μπορεί  να πει ότι τα ερωτηματολόγια  θα είναι προσαρμοσμένα στην κάθε κατηγορία υποψήφιων. Αν όμως γίνει κάτι τέτοιο τα συμβούλια επιλογής θα διαβάζουν διαφορετικά πράγματα ανάλογα με το ερωτηματολόγιο δηλαδή ανάλογα με τον υποψήφιο. Με λίγα λόγια θα καταστρατηγηθεί η κοινή βάση κριτηρίων για όλους τους υποψήφιους.


Από τα παραπάνω   φαίνεται ότι η λογική των υπομνημάτων δε θα είναι  μια εύκολη και ισότιμη υπόθεση, και ίσως θα περιπλέξει  τα πράγματα περισσότερο από την προηγούμενη   διαδικασία επιλογής Διευθυντών.  
Δε θα είναι και εύκολη υπόθεση επίσης για τους Σ.Δ, με πολλούς υποψήφιους, που   θα  μπουν στη διαδικασία να φτιάχνουν υπομνήματα που μάλιστα δε θα μοριοδοτούνται.


Δευτέρα, 8 Μαΐου 2017

Οι εγκύκλιοι αποσπάσεων εκπαιδευτικών από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ, ΚΕΔΔΥ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Εκκλησιαστικά Σχολεία και σε υπηρεσίες του υπουργείου Παιδείας

Οι εγκύκλιοι αποσπάσεων εκπαιδευτικών από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ, ΚΕΔΔΥ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Εκκλησιαστικά Σχολεία και σε υπηρεσίες του υπουργείου Παιδείας

Αιτήσεις από 09-05-2017 μέχρι 15-05-2017
Εκδόθηκαν σήμερα από το υπουργείο Παιδείας οι εγκύκλιοι αποσπάσεων εκπαιδευτικών από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ, ΚΕΔΔΥ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Εκκλησιαστικά Σχολεία και σε υπηρεσίες.
Αιτήσεις από 09-05-2017 μέχρι 15-05-2017
Για να ανοίξετε τις εγκυκλίους πατήστε , παρακάτω, αντίστοιχα:

Απαγορευτική η συνταξιοδότηση για τους εκπαιδευτικούς με εκπαιδευτικές και κοινωνικές επιπτώσεις

Απαγορευτική η συνταξιοδότηση για τους εκπαιδευτικούς με εκπαιδευτικές και κοινωνικές επιπτώσεις


Δεν βγαίνουν στη σύνταξη οι εκπαιδευτικοί εξαιτίας των περικοπών
Η σύνταξη πλέον αποτελεί ένα απευκταίο μέλλον και όχι το… παραδοσιακό ελληνικό όνειρο, όπως συνέβαινε τα προ κρίσης χρόνια. Σύμφωνα με την «Καθημερινή», οι αλλαγές στο συνταξιοδοτικό, με αποκορύφωμα τον νόμο Κατρούγκαλου, προκάλεσαν δραστικότατη μείωση των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων, με ευκρινές αποτύπωμα του φαινομένου στον μεγαλύτερο κλάδο δημοσίων υπαλλήλων, τους εκπαιδευτικούς, και δη τους δασκάλους και νηπιαγωγούς. Και αυτό διότι οι αλλαγές αυτές κατέστησαν απαγορευτική τη συνταξιοδότηση, αφού «έπεσε μαχαίρι» στο ύψος της σύνταξης, ενώ είχε προηγηθεί το μνημόνιο του Ιουλίου του 2015, που έκλεισε την πόρτα στις πρόωρες συνταξιοδοτήσεις, αυξάνοντας σταδιακά τα ηλικιακά όρια στα 62 και 67 έτη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Βασίλη Παληγιάννη, αιρετού στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του υπ. Παιδείας, φέτος υποβλήθηκαν οι λιγότερες αιτήσεις παραίτησης όλων των εποχών. Μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου είχαν υποβληθεί 227 αιτήσεις, την ίδια στιγμή που το 2008 ο αριθμός ήταν 1.783, το 2009 1.745, για να εκτιναχθεί στις 3.976 παραιτήσεις το 2010. Ακολούθησαν 1.481 παραιτήσεις το 2011, 1.480 το 2012, 2.188 το 2013, 1.920 το 2014, 1.309 το 2015. Τότε ήταν μία καθοριστική στροφή λόγω των ρυθμίσεων του μνημονίου που υπεγράφη μετά το δημοψήφισμα του Ιουλίου. Έτσι, το 2016 ο αριθμός περιορίσθηκε στις 419 και φέτος στις 227. Μάλιστα, μιλώντας στην «Καθημερινή», ο κ. Παληγιάννης εκτίμησε ότι ο φετινός αριθμός θα μειωθεί –περί τις 170 τελικά–, καθώς οι 227 εκπαιδευτικοί μπορούν να ανακαλέσουν την αίτηση παραίτησής τους μέσα σε ένα μήνα από την κατάθεσή της. Όπως ανέφερε ο κ. Παληγιάννης, «εκτός από τη μείωση των κύριων συντάξεων, στον αέρα είναι οι επικουρικές, ενώ το εφάπαξ είναι συνεχώς μειούμενο. Γι’ αυτό οι εκπαιδευτικοί επιλέγουν να συνεχίζουν να εργάζονται έχοντας τις υψηλότερες απολαβές του μισθού».
Λιγότερες θέσεις μονίμων

Η αντιστροφή της «παράδοσης» έχει και κοινωνικές επιπτώσεις στο σώμα της εκπαίδευσης. Ενδεικτικά, λόγω των λιγότερων συνταξιοδοτήσεων, λιγοστεύουν οι κενές οργανικές θέσεις μονίμων στα σχολεία, με αποτέλεσμα να μη γίνονται μεταθέσεις. Έτσι, πολλοί εκπαιδευτικοί συνεχίζουν επί μακρόν να ζουν μακριά από την οικογενειακή εστία. Ενδεικτικά, σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση φέτος υπεβλήθησαν 4.844 αιτήσεις για μετάθεση από περιοχή σε περιοχή και ικανοποιήθηκαν 528 (10,9%), το δεύτερο μικρότερο ποσοστό στην εκπαίδευση, μετά το περυσινό 8,78%. Χθες ανακοινώθηκαν οι μεταθέσεις εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε μουσικά και καλλιτεχνικά σχολεία, σε σχολεία ειδικής αγωγής, σε πειραματικά σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και από περιοχή σε περιοχή. Οι έγκυρες αιτήσεις που υποβλήθηκαν για τις μεταθέσεις από περιοχή σε περιοχή ήταν 6.874. Από αυτές  ικανοποιήθηκαν 213, ποσοστό 3,10%.

Επιτακτική κοινωνική ανάγκη η καθιέρωση της δίχρονης, δωρεάν, υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής τώρα.

Επιτακτική κοινωνική ανάγκη η καθιέρωση της δίχρονης, δωρεάν, υποχρεωτικής  προσχολικής αγωγής τώρα.   Η ανέξοδη εξαγγελία του Υπουργού Παιδείας για θεσμοθέτηση ενός επιπλέον χρόνου υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής, έρχεται να συναντήσει, μόνον λεκτικά, το αίτημα δεκαετιών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας που σε όλους τους τόνους έχει διατρανώσει την αναγκαιότητα της ένταξης του συνόλου των νηπίων στις δομές της υποχρεωτικής 14χρονης δημόσιας, δωρεάν, υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
   Η καθιέρωση, για πρώτη φορά το 2006 με τον Ν.3815, της υποχρεωτικότητας του ενός έτους προσχολικής αγωγής για τα παιδιά 5-6 ετών,  υπήρξε η πρώτη κατάκτηση των αγώνων του κλάδου μας σε αυτήν την κατεύθυνση.
  Η πάγια θέση της Δ.Ο.Ε. ότι η εκπαίδευση που παρέχεται στα παιδιά του νηπιαγωγείου παράγει αντισταθμιστικά οφέλη, τα οποία, ιδιαίτερα για εκείνα που προέρχονται από μη προνομιούχα κοινωνικά στρώματα, είναι καθοριστικά για τη μετέπειτα ζωή τους, είναι επιστημονικά τεκμηριωμένη. Οι ατομικές και ομαδικές μαθησιακές εμπειρίες που αποκτούν τα παιδιά στο οργανωμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο της φοίτησης στο Νηπιαγωγείο δημιουργούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την ομαλή τους μετάβαση στο Δημοτικό Σχολείο. Η ερευνητική βιβλιογραφία καταδεικνύει ότι το Νηπιαγωγείο επηρεάζει θετικά την προσωπική, κοινωνική και μαθησιακή εξέλιξή τους. Ο ρόλος του για την κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη των νηπίων, την πρόληψη μαθησιακών δυσκολιών, τη σχολική επιτυχία και την καλύτερη επαγγελματική και κοινωνική αποκατάσταση στις μεγαλύτερες ηλικίες είναι εξαιρετικά σημαντικός.
   Η 2χρονη φοίτηση όλων των νηπίων (ως προνήπια και ως νήπια) στο Νηπιαγωγείο είναι εξαιρετικά σημαντική και αναγκαία, αφού φοιτώντας για δύο χρόνια λαμβάνουν εκπαίδευση από παιδαγωγούς με εξειδίκευση στην εκπαίδευση της ηλικιακής ομάδας 4-6 ετών, δηλαδή από νηπιαγωγούς του κλάδου Π.Ε.60, ολοκληρώνουν αποτελεσματικά τους στόχους του αναλυτικού προγράμματος που είναι προαπαιτούμενοι για να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν επιτυχώς στις απαιτήσεις του Δημοτικού Σχολείου ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζεται η δυνατότητα διερεύνησης και πρόληψης των μαθησιακών δυσκολιών και η έγκαιρη αντιμετώπισή τους (πρώιμη παρέμβαση).
    Η συστηματική εκπαίδευση με συγκεκριμένους μαθησιακούς στόχους, δεν μπορεί να επιτευχθεί σε καμία άλλη δομή παρά μόνον μέσα σε ένα εκπαιδευτικά ευέλικτο και με πλούσια ερεθίσματα σχολικό περιβάλλον, που με βάση το παιχνίδι, την προσωπική διερεύνηση, τη δημιουργικότητα και την εργασία σε ομάδες θα αποτελέσει τη βάση για την ομαλή ένταξη των παιδιών στη μαθητική κοινότητα  και στη συνέχεια στην κοινωνία.
  Οι δηλώσεις του κυρίου Υπουργού σε μια εφημερίδα είναι σαφές ότι δεν αρκούν. Θυμίζουν τις εξαγγελίες γα 20.000 διορισμούς που τόσες φορές έχει, ψευδώς, επαναλάβει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας. Πολύ, δε, περισσότερο όταν δεν συνδέονται με διορισμούς νηπιαγωγών, με πρόβλεψη αυξημένων κονδυλίων για την εκπαίδευση καθώς και με πρόβλεψη για κτιριακές υποδομές που θα μπορούν να υποστηρίξουν την εξαγγελία. Καλλιεργούν προσδοκίες στις οικογένειες και στους εκπαιδευτικούς και  δημιουργούν τεχνητές εντάσεις μεταξύ αποφοίτων σχολών με διαφορετικό επιστημονικό πεδίο και συγκρότηση.
  Η κυβέρνηση οφείλει να προχωρήσει άμεσα στην θεσμοθέτηση της υποχρεωτικής φοίτησης των προνηπίων στο δημόσιο Νηπιαγωγείο, ώστε να αναθέσει την εκπαίδευσή τους σε εκπαιδευτικούς Π.Ε.60, απόφοιτους των Παιδαγωγικών Τμημάτων των Πανεπιστημίων, που έχουν σπουδάσει αποκλειστικά για την εκπαίδευση της ηλικιακής ομάδας των 4-6 ετών. Για να γίνει αυτό οφείλει να επιλύσει το οξύ κτιριακό πρόβλημα των Νηπιαγωγείων εξασφαλίζοντας όλες τις απαραίτητες αίθουσες και, φυσικά, να προχωρήσει άμεσα στον μόνιμο διορισμό εκπαιδευτικών Π.Ε.60 ώστε να στελεχωθούν με επάρκεια οι δομές της προσχολικής αγωγής.
   Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. καλεί τον Υπουργό Παιδείας να δεσμευτεί άμεσα, στην συνάντηση που έχει οριστεί αύριο Τρίτη 9 Μαΐου, για την θεσμοθέτηση ενός επιπλέον έτους υποχρεωτικής, δημόσιας, δωρεάν προσχολικής αγωγής ως αναπόσπαστο κομμάτι  του 14χρονου δημόσιου σχολείου. 

Πέμπτη, 4 Μαΐου 2017

Υπουργείο: Καμία σκέψη για αύξηση του ωραρίου των εκπαιδευτικών

Υπουργείο: Καμία σκέψη για αύξηση του ωραρίου των εκπαιδευτικών


Υπουργός : Δεν θα δεχθούμε αύξηση ωραρίου
"Δεν υπάρχει καμία σκέψη για αύξηση του ωραρίου των εκπαιδευτικών τόσο στα Δημόσια όσο και στα Ιδιωτικά Σχολεία".
Αυτό ξεκαθαρίζει το υπουργείο Παιδείας με σημερινή ανακοίνωση που εξέδωσε με αφορμή σχετικά δημοσιεύματα ορισμένων ιστοσελίδων.
Υπουργός στο esos: Δεν θα δεχθούμε αύξηση ωραρίου
Ο υπουργός Παιδείας Κ. Γαβρόγλου   σε πρόσφατη ερώτηση του esos εάν ο ΟΟΣΑ στην έκθεση εισηγείται αύξηση ωραρίου των εκπαιδευτικών το ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να δεχθεί κάτι τέτοιο και έκανε σαφές το εξής: “ Ο ΟΟΣΑ δεν επιβάλλει πολιτικές. Ο ΟΟΣΑ είναι ένας επιστημονικός Οργανισμός, ξέρουμε την ιστορία του, ο ΟΟΣΑ είναι ένας Οργανισμός στον οποίο συνυπάρχουν διαφορετικών ιδεολογικών και πολιτικών προελεύσεων τεχνοκράτες και ο ΟΟΣΑ σε συνεργασία με τις Κυβερνήσεις συντάσσει εκθέσεις. Εγώ νομίζω ότι είναι χρήσιμες αυτές οι εκθέσεις. Άρα δεν είναι ο ΟΟΣΑ ένας Οργανισμός μπαμπούλας που σου λέει «κάνε αυτό, κάνε το άλλο». Εμείς είμαστε σε μια συνεννόηση με τον ΟΟΣΑ, νομίζουμε ότι η ενδιάμεση έκθεση που θα βγει θα είναι δραματικά διαφοροποιημένη από αυτή του 2011 και σε κατευθύνσεις που ενισχύουν τις δικές μας πολιτικές προτεραιότητες”.

Τα διήμερα προγράμματα επιμόρφωσης στα Νέα Προγράμματα Σπουδών του μαθήματος των Θρησκευτικών

Τα διήμερα προγράμματα επιμόρφωσης στα Νέα Προγράμματα Σπουδών του μαθήματος των Θρησκευτικών


Προγραμματίστηκαν από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) τα διήμερα προγράμματα επιμόρφωσης στα Νέα Προγράμματα Σπουδών του μαθήματος των Θρησκευτικών.
Το πρώτο επιμορφωτικό σεμινάριο  πραγματοποιείται ήδη από χθες στο 2ο ΠΕΚ Αθήνας σε  εβδομήντα (70) Επιμορφωτές    Εκπαιδευτικούς  και  Σχολικούς  Συμβούλους ΠΕ 01  και θα ολοκληρωθεί αύριο Πέμπτη 4 Μαΐου.
Το επιμορφωτικό έργο των 70 επιμορφωτών ανατέθηκε στην Επιστημονική  Ομάδα  Ευθύνης (ΕΟΕ) του ΙΕΠ:
1. Σταύρο  Γιαγκάζογλου, Σύμβουλος ΥΠΠΕΘ, Συντονιστής της ΕΟΕ
2. Μάριο Κουκουνάρα  - Λιάγκη , Επ. Καθηγητής του Τμήματος Θεολογίας
3. Άγγελο  Βαλλιανάτο , Σχολικός Σύμβουλος Θεολόγων
4. Γιώργο  Στριλιγκά , Σχολικός Σύμβουλος Θεολόγων
5. Μαρία Συργιάννη, Σχολική Σύμβουλος Θεολόγων
6. Αντώνιο  Παναγάκη , Εκπαιδευτικός ΠΕ 70
Στη συνέχεια οι 70 επιμορφωτές  , θα επιμορφώσουν τους  3.000 περίπου Θεολόγους ΠΕ1 και Σχολικούς Συμβούλους Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Οι Σχολικοί Σύμβουλοι Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στη συνέχεια, θα επιμορφώσουν όλους τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που διδάκουν Θρησκευτικά στο Δημοτικό.
Η επιμόρφωση θα γίνει  σε 4 φάσεις/διήμερα ανά νομό ή περιοχή , αξιοποιώντας τα κατά τόπους ΠΕΚ, καθώς και τις σχολικές μονάδες, σύμφωνα με το πρόγραμμα που προαναφέραμε.

11 βιβλία Δραστηριοτήτων για Νηπιαγωγείο και Α Δημοτικού (δωρεάν εκτυπώσιμα) που τα έφτιαξε μια μητέρα

11 βιβλία Δραστηριοτήτων για Νηπιαγωγείο και Α Δημοτικού (δωρεάν εκτυπώσιμα) που τα έφτιαξε μια μητέρα
Οφείλω να ομολογήσω ότι αυτά τα βιβλία με έχουν δυσκολέψει πάρα πολύ καθώς δεν είμαι ούτε εκπαιδευτικός για να ξέρω ακριβώς ποια γραμμή ακολουθούν στα σχολεία, έτσι έπρεπε να το ψάξω πάρα πολύ και να ρωτώ από δω και από εκεί.
Τελικά όμως τα κατάφερα και ελπίζω το αποτέλεσμα να με δικαιώσει και να σας φανεί αρκετά χρήσιμο για να περάσετε δημιουργικές ώρες με τα παιδιά σας.

Λοιπόν, το 4ο αυτό βιβλίο( Μαθαίνω παίζοντας) βασικά περιλαμβάνει ασκήσεις-παιχνίδια με τις λέξεις και δίνει στα παιδιά την ευκαιρία να μάθουν λεξούλες παίζοντας και αποτελείται από 102!!! σελίδες!