Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2016

Αναδιατύπωση: Εκλογές αιρετών 2016

ΘΕΜΑ:  «Υποβολή υποψηφιοτήτων για τις εκλογές αιρετών εκπροσώπων στο Κ.Υ.Σ.Π.Ε και στο Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.»
       Προκειμένου να διευκολυνθεί η υπηρεσία μας για να ολοκληρώσει τον έλεγχο των υποψηφιοτήτων, την ανακήρυξη των υποψηφίων, την τύπωση και αποστολή των ψηφοδελτίων εντός των προβλεπομένων προθεσμιών, παρακαλούμε στις καταστάσεις των υποψηφίων:
α) να χρησιμοποιηθούν πεζά γράμματα ώστε να προκύπτει ο τονισμός των ονομάτων.
β) να περιληφθεί ο αριθμός μητρώου του εκπαιδευτικού καθώς και το πατρώνυμό του και
γ) να υποβληθούν υποχρεωτικά και σε ηλεκτρονική μορφή σε αρχείο excel, ( e-mail: dppe@minedu.gov.gr, stelexi@minedu.gov.gr ), όπου στην πρώτη στήλη θα υπάρχουν ενιαία το επίθετο, όνομα, πατρώνυμο του υποψηφίου με την εξής μορφή (π.χ. Γεωργίου Γεώργιος του Δημητρίου) και στη δεύτερη στήλη θα υπάρχει ο αριθμός μητρώου του εκπαιδευτικού. 


                                                          Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ


                                                         ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ
Αρ. Πρωτ. 811

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ


Αθήνα  21/9/2016
Προς
Τους Συλλόγους Εκπ/κών Π.Ε.
       

Θέμα: Εκλογές για την ανάδειξη αιρετών μελών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων
(ΠΥΣΠΕ – ΑΠΥΣΠΕ – ΚΥΣΠΕ)
Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2016
(ΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ)

Συνάδελφοι


            Σύμφωνα με το Π.Δ. 1/2003, άρθρο 19 οι εκλογές για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών, στα Υπηρεσιακά Συμβούλια (ΠΥΣΠΕ - ΑΠΥΣΠΕ - ΚΥΣΠΕ) διεξάγονται την πρώτη εργάσιμη Τετάρτη του μηνός Νοεμβρίου, κάθε δεύτερου έτους.
            Φέτος οι εκλογές θα γίνουν την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2016. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις ορίζεται η 26η Σεπτεμβρίου 2016.
            Ύστερα από τα παραπάνω σας ενημερώνουμε για τα εξής:
1.                    Οι υποψηφιότητες για τα ΑΠΥΣΠΕ και το  ΚΥΣΠΕ πρέπει να υποβληθούν στη Δ.Ο.Ε. μέχρι τη Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2016, ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ώρα 10:00 π.μ., προκειμένου να διαβιβαστούν στη συνέχεια την ίδια ημέρα στους περιφερειακούς Δ/ντές και στο Γ. Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας.
ΠΡΟΣΟΧΗ:  μετά τις 10:00 π.μ. καμία υποψηφιότητα δε θα γίνει δεκτή από τη Δ.Ο.Ε.

2. Οι υποψηφιότητες για τα ΠΥΣΠΕ πρέπει να υποβληθούν στους τοπικούς συλλόγους έπειτα από συνεννόηση με τα τοπικά Δ.Σ.
3. Σας στέλνουμε υπόδειγμα αίτησης υποψηφιότητας, η οποία περιλαμβάνει τα στοιχεία που πρέπει οπωσδήποτε να συμπληρωθούν.


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι αιτήσεις για ΑΠΥΣΠΕ – ΚΥΣΠΕ κατατίθενται στη Δ.Ο.Ε. από τους εκπροσώπους των παρατάξεων κεντρικά με κατάσταση και σε ηλεκτρονική μορφή, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο έγγραφο του ΥΠΑΙΘ.  Οι ανεξάρτητοι υποψήφιοι για ΑΠΥΣΠΕ  - ΚΥΣΠΕ πρέπει να καταθέσουν αυτοπροσώπως την αίτησή τους στη Δ.Ο.Ε. μέχρι 26/9/2016, ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ώρα 10:00 π.μ.Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου 2016

Τα μικρά βιβλία των γραμμάτων για την Α Δημοτικού


Τα μικρά βιβλία των γραμμάτων της Αλφαβήτας.
 blogs.sch.gr/ataxiablog 

Εκτυπώστε τα εδώ

Το Πρόγραμμα «Βιβλία σε Ρόδες» 2016-17


Το πρόγραμμα «ΒΙΒΛΙΑ ΣΕ ΡΟΔΕΣ»  λειτουργεί φέτος για έκτη σχολική χρονιά. Το πρόγραμμα προάγει την ανάγνωση στοχεύοντας παράλληλα στην υποστήριξη των προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων φέρνοντας μια μικρή θεματική «βιβλιοθήκη» μέσα στην τάξη. Τα προτεινόμενα βιβλία εντάσσονται σε   θεματικές ενότητες, προκαλώντας το ενδιαφέρον των παιδιών να τα εξερευνήσουν. Ο κάθε θεματικός σάκος περιέχει 25-30 περίπου βιβλία γνώσεων, μυθοπλασίας, λογοτεχνίας, εικονογραφημένα, που καλύπτουν τρία επίπεδα αναγνωστικής ικανότητας.  Οι σάκοι δανείζονται στα σχολεία και  μεταφέρονται σε αυτά με ταχυμεταφορά  χωρίς χρέωση.  Παραμένουν  στο σχολείο για 8 εβδομάδες ώστε να υπάρχει χρόνος για δανεισμό και για παράλληλες δράσεις με στόχο την επεξεργασία τους από 2 τουλάχιστον σχολικά τμήματα με εναλλαγή στις 4 εβδομάδες. Τα παιδιά μπορούν να δουλέψουν με τα βιβλία στο σχολείο ή να δανειστούν κάποια από αυτά στο σπίτι τους. 
blogs.sch.gr/88dimath 
Η ιστοσελίδα του προγράμματος εδώ

Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου 2016

Παράταση προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας ΕκπαίδευσηςΠαράταση προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
ΣΧΕΤ.: Φ.350/53/147271/E3/13-9-2016 ( ΑΔΑ: Ω5ΗΤ4653ΠΣ-Β2Γ )
Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, σας γνωρίζουμε ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εκ μέρους συνδυασμών υποψηφίων ή μεμονωμένων υποψηφίων μέχρι και τη Δευτέρα 26-9-2016.

Κυριακή, 18 Σεπτεμβρίου 2016

Δωρεάν online σεμινάρια για εκπαιδευτικούς μέσα στο 2016


Δωρεάν online σεμινάρια για εκπαιδευτικούς μέσα στο 2016 
Δύο ηλεκτρονικές  πύλες η  www.europeanschoolnetacademy.eu  
και η  www.schooleducationgateway.eu προσφέρουν δωρεάν online μαθήματα για εκπαιδευτικούς. ΄

Τα μαθήματα που έχουν προγραμματίσει για τους επόμενους μήνες του 2016, και ειδικά τις επόμενες ημέρες του Σεπτέμβρη,  είναι πολλά και για διάφορες ειδικότητες.
Ενδεικτικά, τα πρώτα  μαθήματα  που διαβάσαμε είναι:

http://www.europeanschoolnetacademy.eu/

 Συνεργατική μάθηση (October 2016)

 ΤΠΕ -Ανάπτυξη  γνώσεων και  δεξιοτήτων (October/November 2016)

Δείτε τα μαθήματα εδώ  www.schooleducationgateway.eu 

 Ικανότητες στο σχολείο του 21ου αιώνα     (19.09.2016 > 16.10.2016)

Στρατηγικές, εργαλεία και τεχνικές διδασκαλίας για τα μαθηματικά 2.0 (17.10.2016 > 13.11.2016)

Συνεκπαίδευση για μαθητές με ειδικές ανάγκες (18.09.2016 > 24.09.2016)


Δείτε τα μαθήματα εδώ   (Πατήστε "εμφάνιση όλων" με την είσοδό σας ή χρησιμοποιήστε τα φίλτρα)


Θέμα: Εκλογές για την ανάδειξη αιρετών μελών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων (ΠΥΣΠΕ – ΑΠΥΣΠΕ – ΚΥΣΠΕ)


Θέμα: Εκλογές για την ανάδειξη αιρετών μελών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων
(ΠΥΣΠΕ – ΑΠΥΣΠΕ – ΚΥΣΠΕ)
Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2016
Συνάδελφοι
            Σύμφωνα με το Π.Δ. 1/2003, άρθρο 19 οι εκλογές για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών, στα Υπηρεσιακά Συμβούλια (ΠΥΣΠΕ - ΑΠΥΣΠΕ - ΚΥΣΠΕ) διεξάγονται την πρώτη εργάσιμη Τετάρτη του μηνός Νοεμβρίου, κάθε δεύτερου έτους.
            Φέτος οι εκλογές θα γίνουν την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2016. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις ορίζεται η 20η Σεπτεμβρίου 2016Τονίζουμε ότι η εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας εκδόθηκε μόλις χθες 13/9/2016 και οι προθεσμίες που θέτει είναι ασφυκτικές, επομένως χρειάζεται αυξημένη προσοχή στην τήρηση των αναφερόμενων καταληκτικών ημερομηνιών.
            Ύστερα από τα παραπάνω σας ενημερώνουμε για τα εξής:
1. Οι υποψηφιότητες για τα ΑΠΥΣΠΕ και το ΚΥΣΠΕ πρέπει να υποβληθούν στη Δ.Ο.Ε. μέχρι τη Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2016, ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ώρα 15:00 π.μ., προκειμένου να διαβιβαστούν στις 20/9/2016 στουςπεριφερειακούς Δ/ντές και στο Γ. Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας.
2. Οι υποψηφιότητες για τα ΠΥΣΠΕ πρέπει να υποβληθούν στους τοπικούς συλλόγους, μέχρι τη Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2016, προκειμένου αυτοί να τις διαβιβάσουν στους Δ/ντές Εκπαίδευσης, το αργότερο μέχρι 20/9/2016(αν υπάρχουν πολλοί Σύλλογοι στο Νομό, τη διαδικασία διεκπεραιώνει ο μεγαλύτερος Σύλλογος της περιοχής).
3. Σας στέλνουμε υπόδειγμα αίτησης υποψηφιότητας, η οποία περιλαμβάνει τα στοιχεία που πρέπει οπωσδήποτε να συμπληρωθούν.

Τετάρτη, 14 Σεπτεμβρίου 2016

Ψήφισμα διαμαρτυρίας


           Ψήφισμα διαμαρτυρίας


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ       
Π.Ε. ΝΟΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ                                          Φλώρινα  15-09-16
Νερέτης 5                                                                    Αρ.Πρωτ. 3             
T.K. 53100,  Φλώρινα
http://sylekppeflo.blogspot.gr/
Πληροφορίες:
Οκουτσίδης Θεολόγος (6944433784)
               Προς:
                         Τον αντιπεριφερειάρχη Φλώρινας κ. Μπίρο Στέφανο
                         Τα σχολεία της Δ/νσης Π.Ε. Φλώρινας
                         Τα Μ.Μ.Ε

 «Άριστα 20» έδωσε ο πρωθυπουργός στο Υπουργείο Παιδείας για την εικόνα που παρουσίασαν τα σχολεία την πρώτη μέρα της σχολικής χρονιάς γιατί λειτουργούν  χωρίς προβλήματα με όλους τους εκπαιδευτικούς».
Καιρό τώρα, το Υπουργείο Παιδείας και η κυβέρνηση προσπαθούν να φτιάξουν μια εικονική πραγματικότητα για την κατάσταση στα δημοτικά σχολεία και στα νηπιαγωγεία. Τι συμβαίνει όμως στα αλήθεια;
ü Η νέα χρονιά ξεκινά με σοβαρά προβλήματα για τα σχολεία, με κενά σε εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, με άδεια ταμεία στις σχολικές επιτροπές και με τους γονείς να δίνουν τα όποια χρήματα τους έχουν απομείνει, για το κόστος της, κατά τ΄ άλλα, «δωρεάν» παιδείας.
ü Είναι πρόκληση να παρουσιάζει ο Υπουργός αυτή την πραγματικότητα ως «κανονικότητα» , να πανηγυρίζει και να καμώνεται πως «δεν υπάρχουν κενά και ελλείψεις».
ü Πώς γίνεται να μην υπάρχουν κενά όταν μέχρι στιγμή έχουν προσληφθεί λιγότεροι από 8.000 αναπληρωτές ενώ πέρσι προσληφθήκαν συνολικά 23.000 αναπληρωτές, με 3000 κενά να μένουν ακάλυπτα και περίπου 1000 εκπαιδευτικούς να συνταξιοδοτούνται  μέσα στο καλοκαίρι;
ü Όλος ο κόσμος έχει καταλάβει , ότι οι αλλαγές στο σχολείο γίνονται μόνο και μόνο για την εξοικονόμηση προσωπικού. Η «ποιότητα» στην οποία αναφέρθηκαν πολλές φορές ο υπουργός παιδείας και ο πρωθυπουργός είναι σχολεία και νηπιαγωγεία στα οποία καταλύεται  κάθε έννοια παιδαγωγικής διάστασης στα προγράμματά τους. Τα ολοήμερα τμήματα των νηπιαγωγείων μετατρέπονται σε παιδοφυλακτήρια.
ü Όμως  η επίθεση στο δημόσιο σχολείο δεν έχει τέλος και στο πλαίσιο αυτής της γραμμής είναι και οι αναφορές μερίδας των δημοσιογράφων της κρατικής τηλεόρασης που σιγά σιγά αρχίζουν να ανοίγουν το άλλο  μεγάλο μέτωπο, την αξιολόγηση.
ü Το «φτιασίδωμα» που προσπάθησε το υπουργείο να κάνει δεν μπορεί να κρύψει ότι όσο δεν γίνονται μαζικοί μόνιμοι διορισμοί και όσο τα σχολεία λειτουργούν με ελαστικά εργαζόμενους εκπαιδευτικούς, δημόσιο σχολείο δεν μπορεί να σταθεί!
Αγωνιζόμαστε για:
•     Άμεση απόσυρση των υπουργικών απόφασης για το νέο σχολείο, δημοτικό και νηπιαγωγείο.
    Ενιαία δημόσια δωρεάν δεκατετράχρονη εκπαίδευση (ενιαίο δωδεκάχρονο δημόσιο δωρεάν υποχρεωτικό σχολείο και δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή και εκπαίδευση για όλα τα παιδιά 4 έως 6 στο δημόσιο Νηπιαγωγείο).
•       Μαζικούς μόνιμους διορισμούς, τώρα.
•       Καμιά απόλυση αναπληρωτή.
•       Κανένα εκπαιδευτικό στην ανεργία.
•       Στήριξη της Ειδικής Αγωγής.

Οι εκπαιδευτικοί της Π.Ε. υπερασπιζόμαστε το δημόσιο σχολείο.
Απαντάμε δυναμικά στην πολιτική διάλυσης της δημόσιας εκπαίδευσης από το Υπουργείο Παιδείας.

Συμμετέχουμε δυναμικά στην απεργιακή κινητοποίηση του Κλάδου την Πέμπτη 15/9/2016

Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου 2016

Παιδαγωγικές επισημάνσεις για το ωρολόγιο πρόγραμμα στο νηπιαγωγείοΟμάδα Νηπιαγωγών Δικαίωμα στην εκπαίδευση

Το νηπιαγωγείο ως οργανωμένο θεσμικό πλαίσιο, αποτελεί αυθύπαρκτο, ιδιότυπο και ιδιόμορφο κοινωνικό και εκπαιδευτικό θεσμό, ο οποίος μπορεί να ικανοποιεί ταυτόχρονα τις σύγχρονες εκπαιδευτικές απαιτήσεις των παιδιών του νηπιαγωγείου αλλά και τις ανάγκες της σημερινής και της αυριανής οικογένειας.
Είναι αποδεδειγμένο ή γνωστό:
- η διάρκεια των δραστηριοτήτων εξαρτάται από το περιεχόμενο, το βαθμό και την ποιότητα οργάνωσης αλλά και το εύρος της ομάδας ∙ ως εκ τούτου δεν μπορεί να οριοθετηθεί αυστηρά χρονικά και εν τέλει σε κάθε περίπτωση ο εκπαιδευτικός τομές του νηπιαγωγείου λειτουργεί κατά αυτόν τον τρόπο
- η διδασκαλία στο νηπιαγωγείο βασίζεται στην αρχή της βιωματικότητας, είναι παιδοκεντρική (ελεύθερες, αυθόρμητες και αναδυόμενες δραστηριότητες) και έχει δυναμικό χαρακτήρα ∙ ως εκ τούτου η αυστηρή τυποποίηση «ρυμουλκεί» και χειραγωγεί τη σκέψη του νηπίου, κάνει μηχανική την διαδικασία αγωγής, περιορίζει τη δραστηριότητα και τη φαντασία του
- η οργάνωση της μάθησης και της διδασκαλίας στο νηπιαγωγείο δεν περιορίζεται στις οργανωμένες δραστηριότητες αλλά επεκτείνεται σε όλη την ημέρα και το χώρο, δηλαδή στο διάλλειμα και την ώρα του φαγητού
- τόσο το περιεχόμενο όσο και η διάρκεια των δραστηριοτήτων πρέπει να είναι ανάλογα με την ηλικία του νηπίου. Για παιδιά ηλικίας 4-5 ετών τα 20 πρώτα λεπτά και για τα 5-6 ετών τα 30 πρώτα λεπτά θεωρούνται ικανοποιητικά

Καταδεικνύεται:
- ότι οι νηπιαγωγοί δουλεύουν περισσότερες από 25 ώρες (ουσιαστικά 30 ώρες με τις εφημερίες, διαλείμματα)
- η απουσία συνεργασίας των νηπιαγωγών όχι μόνο για το πρόγραμμα αλλά και για τα παιδιά
- ότι η εισαγωγή αυτού του ωρολογίου προγράμματος (κατά το πρότυπο της διδακτικής ώρας 45 λεπτών του δημοτικού) προδίδει τη διαφαινόμενη τάση επέκτασης του δημοτικού σχολείου προς το νηπιαγωγείο
- με την κατάργηση της εναλλαγής των νηπιαγωγών στις βάρδιες, διαφοροποιούνται οι θέσεις των νηπιαγωγών και χάνουν τον ενιαίο και ισότιμο χαρακτήρα τους ως προς την άσκηση του εκπαιδευτικού έργου
- το ωρολόγιο πρόγραμμα αυτού του τύπου λειτουργεί περιοριστικά και οι δραστηριότητες δεν διεξάγονται με φυσικό και αβίαστο τρόπο ∙ όσο περισσότερο άκαμπτο και αυστηρό είναι το πρόγραμμα τόσο λιγότερο επιτυγχάνεται η συνύπαρξή του με τα βιώματα και τα ενδιαφέροντα του παιδιού, που άλλωστε αποτελεί ζητούμενο για το Α.Π.
- τα νήπια που παρακολουθούν το ολοήμερο τμήμα υπόκεινται σε μια κινητικότητα, με την αλλαγή πολλές φορές περιβάλλοντος - χώρου αλλά και αλλαγή ομάδας, όχι μόνο όσον αφορά τη σύνθεση αλλά δεν συμπίπτει και χρονικά η ένωση των ομάδων παιδιών από διαφορετικά τμήματα (π.χ. όταν παιδιά υποχρεωτικού τμήματος που αναλαμβάνει η νηπιαγωγός του ολοήμερου ξεκινούν τη διδασκαλία στις 12:10 και παιδιά ενός άλλου τμήματος μπαίνουν στην ομάδα στις 13:00 που αποχωρεί η νηπιαγωγός του τμήματος αυτού ∙ τονίζουμε χωρίς συνεργασία μεταξύ τους) ∙ ενώ είναι γνωστό ότι και η παραμικρή αλλαγή σε αυτή την ηλικία μπορεί να έχει πολλαπλές επιπτώσεις στην κοινωνικοσυναισθηματική συμπεριφορά των παιδιών τα οποία έχουν ανάγκη από σταθερότητα και ασφάλεια, από σημεία αναφοράς που αφορούν είτε το χώρο τους, τους συμμαθητές τους και την ομάδα τους
- ο προαιρετικός χαρακτηρισμός του ολοήμερου, που τέθηκε από την πλευρά του υπουργείου, αφενός αποκαλύπτει τη στάση και τη φιλοσοφία του υπουργείου, αφετέρου προσδίδει μια αρνητική έννοια στο θεσμό και επιπλέον τον καθιστά στη συνείδηση του κοινωνίας μη απαραίτητο, μη αναγκαίο και τελικά γιατί όχι και περιττό

Για την ομάδα Νηπιαγωγών Νάτσια Ελευθερία

Κυριακή, 11 Σεπτεμβρίου 2016

Σχόλια και επισημάνσεις για το ωρολόγιο πρόγραμμα στο νηπιαγωγείοΣχόλια και επισημάνσεις για το ωρολόγιο πρόγραμμα στο νηπιαγωγείο 

Το νηπιαγωγείο ως οργανωμένο θεσμικό πλαίσιο, αποτελεί αυθύπαρκτο, ιδιότυπο και ιδιόμορφο κοινωνικό και εκπαιδευτικό θεσμό, ο οποίος μπορεί να ικανοποιεί ταυτόχρονα τις σύγχρονες εκπαιδευτικές απαιτήσεις των παιδιών του νηπιαγωγείου αλλά και τις ανάγκες της σημερινής και της αυριανής οικογένειας. 
Είναι αποδεδειγμένο ή γνωστό: 
- η διάρκεια των δραστηριοτήτων εξαρτάται από το περιεχόμενο, το βαθμό και την ποιότητα οργάνωσης αλλά και το εύρος της ομάδας ∙ ως εκ τούτου δεν μπορεί να οριοθετηθεί αυστηρά χρονικά και εν τέλει σε κάθε περίπτωση ο εκπαιδευτικός τομές του νηπιαγωγείου λειτουργεί κατά αυτόν τον τρόπο 
- η διδασκαλία στο νηπιαγωγείο βασίζεται στην αρχή της βιωματικότητας, είναι παιδοκεντρική (ελεύθερες, αυθόρμητες και αναδυόμενες δραστηριότητες) και έχει δυναμικό χαρακτήρα ∙ ως εκ τούτου η αυστηρή τυποποίηση «ρυμουλκεί» και χειραγωγεί τη σκέψη του νηπίου, κάνει μηχανική την διαδικασία αγωγής, περιορίζει τη δραστηριότητα και τη φαντασία του 
- η οργάνωση της μάθησης και της διδασκαλίας στο νηπιαγωγείο δεν περιορίζεται στις οργανωμένες δραστηριότητες αλλά επεκτείνεται σε όλη την ημέρα και το χώρο, δηλαδή στο διάλλειμα και την ώρα του φαγητού 
- τόσο το περιεχόμενο όσο και η διάρκεια των δραστηριοτήτων πρέπει να είναι ανάλογα με την ηλικία του νηπίου. Για παιδιά ηλικίας 4-5 ετών τα 20 πρώτα λεπτά και για τα 5-6 ετών τα 30 πρώτα λεπτά θεωρούνται ικανοποιητικά 

Καταδεικνύεται: 
- ότι οι νηπιαγωγοί δουλεύουν περισσότερες από 25 ώρες (ουσιαστικά 30 ώρες με τις εφημερίες, διαλείμματα) 
- η απουσία συνεργασίας των νηπιαγωγών όχι μόνο για το πρόγραμμα αλλά και για τα παιδιά 
- ότι η εισαγωγή αυτού του ωρολογίου προγράμματος (κατά το πρότυπο της διδακτικής ώρας 45 λεπτών του δημοτικού) προδίδει τη διαφαινόμενη τάση επέκτασης του δημοτικού σχολείου προς το νηπιαγωγείο 
- με την κατάργηση της εναλλαγής των νηπιαγωγών στις βάρδιες, διαφοροποιούνται οι θέσεις των νηπιαγωγών και χάνουν τον ενιαίο και ισότιμο χαρακτήρα τους ως προς την άσκηση του εκπαιδευτικού έργου 
- το ωρολόγιο πρόγραμμα αυτού του τύπου λειτουργεί περιοριστικά και οι δραστηριότητες δεν διεξάγονται με φυσικό και αβίαστο τρόπο ∙ όσο περισσότερο άκαμπτο και αυστηρό είναι το πρόγραμμα τόσο λιγότερο επιτυγχάνεται η συνύπαρξή του με τα βιώματα και τα ενδιαφέροντα του παιδιού, που άλλωστε αποτελεί ζητούμενο για το Α.Π. 
- τα νήπια που παρακολουθούν το ολοήμερο τμήμα υπόκεινται σε μια κινητικότητα, με την αλλαγή πολλές φορές περιβάλλοντος - χώρου αλλά και αλλαγή ομάδας, όχι μόνο όσον αφορά τη σύνθεση αλλά δεν συμπίπτει και χρονικά η ένωση των ομάδων παιδιών από διαφορετικά τμήματα (π.χ. όταν παιδιά υποχρεωτικού τμήματος που αναλαμβάνει η νηπιαγωγός του ολοήμερου ξεκινούν τη διδασκαλία στις 12:10 και παιδιά ενός άλλου τμήματος μπαίνουν στην ομάδα στις 13:00 που αποχωρεί η νηπιαγωγός του τμήματος αυτού ∙ τονίζουμε χωρίς συνεργασία μεταξύ τους) ∙ ενώ είναι γνωστό ότι και η παραμικρή αλλαγή σε αυτή την ηλικία μπορεί να έχει πολλαπλές επιπτώσεις στην κοινωνικοσυναισθηματική συμπεριφορά των παιδιών τα οποία έχουν ανάγκη από σταθερότητα και ασφάλεια, από σημεία αναφοράς που αφορούν είτε το χώρο τους, τους συμμαθητές τους και την ομάδα τους 
- ο προαιρετικός χαρακτηρισμός του ολοήμερου, που τέθηκε από την πλευρά του υπουργείου, αφενός αποκαλύπτει τη στάση και τη φιλοσοφία του υπουργείου, αφετέρου προσδίδει μια αρνητική έννοια στο θεσμό και επιπλέον τον καθιστά στη συνείδηση του κοινωνίας μη απαραίτητο, μη αναγκαίο και τελικά γιατί όχι και περιττό 

Για την ομάδα Νηπιαγωγών 
Νάτσια Ελευθερία

Σάββατο, 10 Σεπτεμβρίου 2016

ΔΟΕ: Το Υπουργείο Παιδείας αντιμετωπίζει τους αναπληρωτές σαν αριθμούς και παίζει με την αγωνία τουΤο Υπουργείο Παιδείας αντιμετωπίζει τους αναπληρωτές σαν αριθμούς και παίζει με την αγωνία του


Δεν έχει σταματημό η προχειρότητα και η έλλειψη γνώσης της εκπαιδευτικής πραγματικότητας με την οποία αντιμετωπίζει το Υπουργείο Παιδείας την Εκπαίδευση και τους εκπαιδευτικούς. Πιο πρόσφατο περιστατικό ο χαώδης τρόπος με τον οποίο έγιναν οι πρώτες προσλήψεις των αναπληρωτών τρεις μέρες πριν ανοίξουν τα σχολεία, με την τακτική των σύντομων και πρόχειρων διαδικασιών που συνοδεύονται από σωρεία αυθαιρεσιών.  Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας έκανε κουρέλι τη σειρά των αναπληρωτών εκπαιδευτικών στους πίνακες χωρίζοντάς τους σε κατηγορίες ανάλογα με τον τρόπο πληρωμής τους (ΕΣΠΑ, ΠΔΕ, τακτικός προϋπολογισμός) και περιορίζοντάς τους σε συγκεκριμένες κατηγορίες σχολείων τα οποία μπορούν να επιλέξουν για να τοποθετηθούν. Αποτέλεσμα, συνάδελφοι με πάρα πολλά μόρια και υψηλή θέση στους πίνακες να μη μπορούν να τοποθετηθούν σε σχολεία που επιθυμούν (και υπό φυσιολογικές συνθήκες θα τοποθετούνταν) γιατί τα σχολεία αυτά απορροφούν αναπληρωτές από συγκεκριμένη κατηγορία τρόπου πληρωμής. Το ίδιο πρόβλημα θα υπάρχει και με τα νηπιαγωγεία, αφού οι αναπληρωτές ΕΣΠΑ σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου προβλέπονται για τα τμήματα που έχουν προνήπια, και οι υπόλοιποι για τα άλλα!
                Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έχει τονίσει και έχει αναδείξει σε όλους τους τόνους το ότι η μοναδική λύση για την πραγματική κάλυψη των κενών στην εκπαίδευση είναι η πραγματοποίηση όλων των μόνιμων διορισμών που είναι απαραίτητοι. Η κυβέρνηση πιστή στην τήρηση των μνημονιακών πολιτικών μεταθέτει συνεχώς τους μόνιμους διορισμούς για το αβέβαιο μέλλον (οι οποίοι για 7ησυνεχόμενη χρονιά δεν πραγματοποιούνται). Προσπαθεί  να καλύψει μέρος των κενών με αναπληρωτές (αφού ένα άλλο μεγάλο μέρος το καλύπτει με την αλλαγή του ωρολόγιου προγράμματος και τις ώρες των μόνιμων εκπαιδευτικών) και σαν να μη φτάνει αυτό με τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιεί τις προσλήψεις δημιουργεί αδικίες και σύγχυση, δυσχεραίνει τον προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου, και διαμορφώνει ένα ρευστό, βασισμένο στις ελαστικές μορφές εργασίας, περιβάλλον που αφορά το σύνολο των εργασιακών σχέσεων των εκπαιδευτικών.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. ζήτησε και από το σημερινό Υπουργό Παιδείας να προχωρήσει στους διορισμούς όλων των αναπληρωτών σε μια φάση και με έξοδα του τακτικού προϋπολογισμού. Δυστυχώς, οι προτάσεις μας έπεσαν στο κενό και αυτή τη στιγμή, για μια ακόμη φορά, η πρόσληψη των αναπληρωτών συνοδεύεται από τεράστια προβλήματα, κατακερματισμό των εργασιακών σχέσεων και την αντιμετώπισή των αναπληρωτών ως εργαζόμενους δεύτερης κατηγορίας.
Επιβάλλεται, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να βρει τον τρόπο αποκατάστασης της άδικης μεταχείρισης των αναπληρωτών δίνοντας λύση στο τεράστιο πρόβλημα που η ίδια δημιούργησε.